Uitgave nr. 9-2012

Omvatten de artikelen in het vorig jaarboek nog een tijdspanne van ruim 15000 jaar, in dit negende deel van de Stichting Heemkunde Wahlwiller treft u zeer aansprekende verhalen aan over het vrij recente verleden.

Zo begint het boek met het eerste deel van de geschiedenis over de Luikse Markt die in 1965 als enige echt Luikse markt in Wahlwiller van start ging. De aanleiding voor deze mega-onderneming vormde de wens van enkele inwoners van ons dorp om geld bij elkaar te brengen voor een aantal goede doelen. Eén van deze doelen betrof het werk van pater Hub Voncken uit Ransdaal die gelieerd was aan de familie Knops uit Wahlwiller. Als missionaris kreeg hij de opdracht om te gaan werken in Chiromo (Malawi). Het is verbazingwekkend te lezen hoe zo’n kleine dorpsgemeenschap zoveel mensen uit binnen- en buitenland, inclusief een afvaardiging van het stadsbestuur van Luik (die nog steeds elk jaar naar Wahlwiller afreist), voor deze Luikse markt wist te mobiliseren.

Het tweede artikel gaat over de twee meest markante cafés uit Wahlwillers jongste geschiedenis: het inmiddels gesloten (voetbal)café ’t Trefpunt’ aan de Rijksweg, in het dorp beter bekend als ‘Bie ’t Troutje’ en het café tegenover de kerk, dat de laatste jaren vaker van naam wisselde maar onder de naam ‘I gen Durp’ nog steeds een belangrijke functie vervult in het dagelijkse dorpsleven.

Oud-hoofdonderwijzer Rijkel Groenveld vertelt voor de vierde keer over de geschiedenis van de lagere school van Wahlwiller en Nijswiller, nu over de jaren 1960-1970. Deze periode zullen velen in beide kerkdorpen zich nog goed herinneren, temeer omdat een aantal van hen zelf deel uitmaakte van die school. Door het opvoeren van markante (kandidaat-) hoofdonderwijzers en een even markante pastoor die – toen nog – een hartig woordje mee dacht te kunnen spreken, bewijst dit vierde deel hoe interessant dorpspolitiek kan zijn, ook nog wanneer je er van een zekere afstand op terugziet.

Vaste onderdelen in het jaarboek zijn natuurlijk de kroniek en het fotoarchief. De kroniek over 2011 legt weer tal van dorpsgebeurtenissen vast die later gemakkelijk zijn ‘terug te vinden’. Dat is ook de opzet ervan.

Het fotoarchief beschrijft deze keer het wel en wee van een aantal nog bestaande markante woningen (en haar bewoners) in Wahlwiller.

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de restauratie van een wanmolen uit Racour (gemeente Lijsem, tussen Leuven en Luik) die een paar decennia op hoeve Lanterne is gebruikt en die in 2011 door onze dorpsgenoot Hans Snellen werd gerestaureerd.