Uitgave nr. 8-2011

Dit jaarboek 2011 mag een uniek boek genoemd worden omdat de artikelen die erin zijn opgenomen een tijdspanne omvatten van ruim 15.000 jaar. Werd in het vorige jaarboek nog stilgestaan bij de oudste schriftelijke vermelding van de naam Wahlwiller, in het jongste deel worden in het eerste artikel de oudste bewoners van deze streek beschreven. De bekende geologen Martin en Cristina Bless-Fernándezzijn bereid gevonden hun onderzoek naar de bewoners die op het einde van de laatste ijstijd in en rond Wahlwiller leefden, in dit jaarboek te publiceren. Martin is oud-directeur van de Rijks Geologische Dienst te Heerlen. Hij en zijn vrouw Cristina worden telkens weer verrast door de spectaculaire veranderingen van landschap en klimaat in de loop van de geologische geschiedenis. Zij vragen zich af welke gevolgen deze veranderingen hebben gehad voor de leefomgeving van planten, dieren en onze prehistorische voorouders. Hun onderzoek richt zich vooral op de Euregio Maas-Rijn. Sinds 1995 richten zij hun aandacht vooral op de leefomgeving van prehistorische mensen die aan het einde van de Oude Steentijd door Europa trokken en daarbij ook in Zuid-Limburg kwamen.

Een tweede, inmiddels bekende, gastschrijver, oud-onderwijzer Rijkel Groenveld, vervolgt zijn geschiedenis van de lagere c.q. basisschool van Wahlwiller/Nijswiller. In dit derde artikel laat hij de schooljaren van 1952 tot ongeveer 1960 de revue passeren. 

Verder wordt in dit nieuwe boek het wetenschappelijk rapport gepubliceerd over de herontdekking van de in- en uitgang van de schuilkelder die op het eind van Wereldoorlog II in Wahlwiller aan het Bronbergpad werd aangelegd. Het rapport is opgesteld door Joep Orbons van ArcheoPro. Het is verfraaid met vele foto’s en tekeningen en mede daardoor zeker de moeite van het lezen waard. 

In het Historisch Centrum Maastricht zijn al veel archiefbronnen achterhaald over de eind negentiende eeuw afgebrande hof van Wahlwiller, beter bekend als de Leijenhof. In dit boek wordt aangetoond dat deze hof deel heeft uitgemaakt van de schenking van hertog Hendrik III aan de johannieters (1215) van Mechelen. Het toeval wil dat deze hoeve – samen met een deel van de Sittardse tienden die ook onderdeel van de hertogelijke schenking vormden – in de 15de eeuw in het bezit van de bekende Rijnlandse familie Van Brempt was.

Interessant is ook het verhaal over de cafés die Wahlwiller in de 19de en 20ste eeuw gekend heeft. Behalve de historische beschrijving van de ontwikkeling van het caféwezen in Wahlwiller, geeft het artikel ook een beeld van het sociale leven in het dorp.
Daarnaast wordt er in het achtste jaarboek stilgestaan bij de actualiteit. In 2010 vierde Vocaal Ensemble Donna Voce haar 25 jarig bestaan. U leest er welke schitterende activiteiten in het kader van dit jubileum werden georganiseerd.

Actueel in 2010 was ook de bekende herdenkingssteen bij de oude eik op de top van de Botterweck. In november was het namelijk 150 jaar geleden dat Arnold Rouillon op die plek dood werd aangetroffen. Een kort verhaal onthult iets meer over zijn persoon.
Even actueel is steeds de kroniek die – rijk geïllustreerd – weer de belangrijkste gebeurtenissen in Wahlwiller van het afgelopen kalanderjaar verhaalt.
Last but notleast treft u ook in dit jaarboek een groot aantal foto’s aan. De toelichting die erbij gegeven wordt, voegt een extra waarde aan de afbeeldingen toe.
Dat geldt tot slot ook voor het familie- en plaatsnamenregister, die – voor het eerst – in het boekwerk zijn opgenomen.