Uitgave nr. 7-2010

De oudste vermelding van Wahlwiller
Op zoek naar de ouderdom van het dorp Wahlwiller, wordt in dit zevende jaarboek op rij van de Stichting Heemkunde Wahlwiller uitvoerig stilgestaan bij de akte waarin de plaatsnaam ‘Wilre’ – zoals Wahlwiller in de 13de eeuw werd genoemd – voor het eerst op schrift voorkomt. Het betreft een schenkingsakte van de Limburgse hertog Hendrik III uit het jaar 1215 die al langer bekend was. Niet bekend was echter wie de personen waren die in de akte worden genoemd en waar de schenkingen lagen waar het in deze akte om gaat. Dat de akte zestig jaar later door hertog Walram IV, achterkleinzoon van Hendrik III, nog eens uitvoerig werd bevestigd, is minder bekend. Toch geeft deze laatstgenoemde akte enkele interessante aanvullingen, zo blijkt uit het eerste artikel in dit jaarboek.

Mijn evacuatie naar Wahlwiller
Op de thema-avond in maart 2008 over de evacuatie van kerkrade, bleek dat een aantal Kerkradenaren tijdens die evacuatie in september 1944 onderdak had gevonden in Wahlwiller. In dit boek beschrijft één van hen de route die hij als kleine jongen met zijn familie aflegde en hoe en waar zij in Wahlwiller werden opgevangen.

Vier vrouwen van Lanterne
Vrouwen zijn in onze jaarboeken nog niet eerder expliciet aan bod gekomen. De aanleiding om dit nu wel te doen was de constatering dat een vrouw in 2009 een nieuwe bestemming heeft gerealiseerd voor hoeve Lanterne. Zij blijkt echter niet de eerste vrouw te zijn die van grote betekenis is geweest voor deze hoeve. Onderzoek leerde dat in vier opeenvolgende eeuwen er vier vrouwen zijn geweest, die deze hoeve nieuw leven hebben ingeblazen. De moeite waard om bij stil te staan.

De school van Wahlwiller 2
Er zullen maar weinig dorpen zijn waar de geschiedenis van het lager- of basisonderwijs volledig te boek is gesteld. In Wahlwiller begint het erop te lijken nu Rijkel Groenveld in deze uitgave zijn verhaal over de school van de twee kerkdorpen Wahlwiller en Nijswiller vervolgt voor de jaren 1936-1952. Dit tweede deel zal zeker tot de verbeelding van menige lezer spreken omdat de personen die erin voorkomen nog in leven zijn of omdat de lezer ze zich herinnert. De verteltrant van ‘de meester’ is bekend en zijn ‘zolder’ lijkt nog lang niet leeg, want ook met dit tweede deel is zijn verhaal niet af.

Restauratie oude aardappelploeg
Zoals bekend heeft de heemkundevereniging zich ook tot doel gesteld om oude voorwerpen te behouden. Om die reden wordt er in dit jaarboek ook kort aandacht besteed aan de restauratie van een oude, grotendeels houten, aardappelploeg door een handige inwoner van ons dorp. Met veel toewijding heeft hij de vorm van de ontbrekende stukken proberen te achterhalen en met evenveel kundigheid heeft hij ze op hun plaats weten aan te brengen. Daarmee is dit oud landbouwwerktuig behouden voor de gemeenschap.

Het fotoarchief
Het fotoarchief richt zich dit jaar vooral op foto’s van oude ‘Wilderse’ families. Daarnaast komen het kamerschieten en het Vinkenbat aan bod, inclusief de namen van de personen die er verantwoordelijk voor waren. Bij de foto’s is bovendien een uitvoerige beschrijving gevoegd

Kroniek van Wahlwiller 2009
Een onderdeel dat voor de latere generaties van grote historische waarde zal blijken te zijn, is de Wahlwiller kroniek. Dit jaar staan hierin de belangrijkste gebeurtenissen van ons dorp uit het kalenderjaar 2009 exact genoteerd. ‘Sterke verhalen’ kunnen later dus steeds op hun juistheid worden gecontroleerd.