Uitgave nr. 6-2009

De school van Wahlwiller 
Na het artikel over het lager onderwijs in Wahlwiller vóór de Franse Tijd, dat in het vorige jaarboek verscheen, bieden we u dit jaar een bijdrage van oud-hoofd-der-school Rijkel Groenveld over de school van Wahlwiller na die Franse periode. De schrijver, die vooral zeer geïnteresseerd was in ‘de schoolstrijd uit de jaren dertig’ tussen Wahlwiller en Nijswiller, ontdekte dat deze term herhaaldelijk in de historie van de plaatselijke school opduikt. Van de vele interessante gegevens die hij in de archieven traceerde, heeft hij – door zijn eigen vertelstijl – een vlot leesbaar verhaal weten te componeren. Groenveld brengt zijn overzicht in twee delen: in dit deel beschrijft hij de ontwikkelingen vanaf 1815 tot 1936; in het volgende jaarboek hoopt hij zijn verhaal door te trekken tot aan het begin van de 21e eeuw. In de wetenshap dat ook nog een artikel over het onderwijs in Wahlwiller tussen 1794 en 1815 in voorbereiding is, mogen we constateren dat dit onderwerp binnenkort volledig beschreven zal zijn.

Wahlwiller in het eerste jaar van de franse bezetting (1794-1795)
Het tweede grote artikel handelt over het jaar 1794-1795, het jaar van de bezetting van ‘oostelijk Zuid-Limburg’ door de Franse troepen. Wat bezetting betekent, herinneren velen zich nog uit de meidagen van 1940. Wat bezetting anderhalve eeuw eerder betekend heeft voor de inwoners van Wahlwiller en het grote kanton Vaals, wordt in dit artikel uit de doeken gedaan aan de hand van meer dan 100 brieven die de Vaalser fabrikant Johan Arnold von Clermont als administrator van het kanton Vaals heeft achtergelaten. Aangevuld met de gegevens van de voormalige drost van Wittem, Joachim Ignatius Isfordt, krijgen we een goed beeld van de vorderingen in natura en de bijdragen in geld die onze voorouders destijds hebben moeten opbrengen. Interessant is te lezen welke houding zowel de administrator als de voormalige drost daarbij hebben ingenomen. Even interessant is de herhaaldelijk voorkomende opmerking over een driedeling binnen het kanton Vaals en wel tussen de oude vrije rijksheerlijkheden, de vroegere Oostenrijkse gebieden en de voormalige Staatse gemeenten.

Verwijdering van de kruiswegstaties 60 jaar geleden
Een kort artikel is gewijd aan het verwijderen van de kruiswegstaties uit het Cunibertuskerkje van Wahlwiller door de schilder zelf, afgelopen Goede Vrijdag 60 jaar geleden. De oorzaken en de verwikkelingen rondom dit conflict, die een gedesillusioneerde Aad de Haas uiteindelijk tot deze daad brachten, worden nog eens op een rijtje gezet.

Het fotoarchief

Het foto-archief staat dit jaar onder andere stil bij twee winkels die inmiddels uit het dorpsbeeld van Wahlwiller zijn verdwenen: de winkel van Waghemans-Kohl en die van Wiertz-Steins. Beide onderwerpen zijn van een korte tekst voorzien. Die over de laatstgenoemde winkel werd geschreven door een lid van de winkeliersfamilie Wiertz.

Kroniek van Wahlwiller 2008
Nieuw is de toevoeging van een ‘Kroniek van Wahlwiller’, waarin de belangrijkste gebeurtenissen in het dorp over het voorafgaande kalenderjaar zijn opgenomen. Een aantal kleurenfoto’s illustreert deze gebeurtenissen. Het is de bedoeling deze kroniek in de volgende jaarboeken vort te zetten.