Uitgave nr. 4-2007

Het laathof, verbonden aan hoeve Holzet
Na een algemeen verhaal over laathoven in het vorige jaarboek, treft u nu een artikel aan over het oudste gichtboek van het laathof dat verbonden was aan hoeve Holzet (tegenover hoeve Schilsberg). De schrijver  heeft getracht het ontstaan van dit laathof een plaats te geven binnen het gebied dat begrensd wordt door de Geuk, Selzerbeek en het Vijlenerbos. Dit was immers het gebied waar de laatgoederen van dit hof in de 16– 17eeuw hebben gelegen. Het artikel beschrijft enkele belangrijke onderzoeksresultaten waaronder de verklaringen voor het verdwijnen van laathoven.

Geschiedenis van de parochie Wahlwiller 1900 – 1940
Het daarop volgende derde deel van de geschiedenis van de parochie Wahlwiller (1900 – 1940) is wat ruimer van opzet dan de beide voorgaande. Het beschrijft allereerst de restauratie (1909) en uitbreiding van de kerk (1938) waarmee
inhoud2de pastoors  in Wahlwiller zich geconfronteerd zagen. Daarnaast gaat de auteur ook in op de gebeurtenissen die de gemoederen  van de parochianen in deze 40 jaar danig hebben beziggehouden: de vluchtelingenproblemen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, het annexatiestreven van België op het einde daarvan, de aanleg van de stoomstram, dwars door Wahlwiller en de schoolstrijd van 1931.Foto:Bouwtekening architect Kremer.

Zorg behoud kruiswegstaties van Aad de Haasinhoud5

De kruiswegstaties van Aad de Haas in het kerkje van Wahlwiller zijn alom bekend. Minder  bekend is dat deze zestien (!) staties als nationaal erfgoed op de lijst van beschermde voorwerpen zijn geplaatst. Wat dit betekent, wordt beschreven in een kort artikel over de zorg om het behoud van deze schilderingen.
Foto: St.Cunibertuskerk, Wahlwiller, interieur met kruiswegstaties van Aad de Haas

Het fotoarchief
Dit jaar is gekozen voor het thema ‘dorpsjeugd’. De samenstellers zijn erin geslaagd een keur aan foto’s bij elkaar te brengen waarop veel jongeren uit Wahlwiller staan afgebeeld. De beschrijving van de foto´s is uitvoeriger dan voorheen, hetgeen de herkenbaarheid ten goede komt. Van enkele eerder geplaatste foto´s zijn aanvullende gegevens in de tekst opgenomen.

Naamlijsten: