Uitgave nr. 13 -2016

Jaarboek 2016

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het lager onderwijs in Wahlwiller en Nijswiller vanaf het jaar 1795.

In dit boek is op aparte wijze een aantal interessante gebeurtenissen rondom de historie van de St. Josefschool opgenomen. Het boek  werd geschreven door Rijkel Groenveld, maar er komen ook vele anderen aan het woord.

Het boek heeft meer dan 300 pagina’s en is volledig in kleur gedrukt, de prijs bedraagt € 12,- . Het boek is verkrijgbaar  bij de Kloosterboekhandel Wittemer Allee 32 6286 AB Wittem.

Wilt u het boek thuis bezorgd krijgen maak dan € 17,- over op het rekeningnummer: NL63RABO0121013987 t.n.v. Heemkunde Wahlwiller. Vermeld wel u adres op de overschrijving.