Uitgave nr. 12-2015

Korte beschrijving inhoud boek ‘800 Jaar Wahlwiller 1215 – 2015’.

Het is nog maar zes jaar geleden, dat de Heemkundevereniging Wahlwiller de beschikking kreeg over schenkingsakte van hertog Hendrik III van Limburg aan de Duitse tak der johannieters. In die akte, uit 1215, wordt – voor zover we nu weten – voor het eerst de naam van ons dorp vermeld. Dankzij dat document vieren we dit jaar het 800-jarig bestaan van Wahlwiller, en wat zou die viering zijn zonder een overzicht van de geschiedenis van dit dorp gedurende die 800 jaar?

Sinds haar oprichting in 2003, heeft de heemkundevereniging Wahlwiller al heel wat artikelen geschreven over die geschiedenis. Wat ontbrak, was een totaaloverzicht. Het geeft dan ook de nodige voldoening te constateren dat dit nu voor u ligt, een rijk geïllustreerd boek dat zijn waarde zal hebben voor iedere inwoner van Wahlwiller, ja zelfs van heel de voormalige gemeente Wittem. Wie de geschiedenis van zijn dorp kent, voelt zich met dat dorp verbonden. Als je met die kennis door je dorp loopt, weet je wat je ziet, weet je dat ook te waarderen.

Het boek 800 Jaar Wahlwiller 1215 – 2015 omvat 275 rijk geïllustreerde pagina’s, is chronologisch opgebouwd en van een ruime indeling voorzien. In dit overzichtswerk wordt aangegeven hoe Wahlwiller en zijn inwoners zich hebben ontwikkeld vanaf de (vroege) Middeleeuwen tot nu; hoe één of meer boerderijen uitgroeiden tot een dorp met een eigen kerk en hoe dat dorp deel ging uitmaken van een heerlijkheid die weer onderdeel werd van een groter geheel. U leest in het boek dat het kleine Wahlwiller in de vijftiende eeuw al bekend was op het eiland Rhodos, waar toen de hoogste baas van de johannieters zetelde, en dat er in de zestiende eeuw, onder een protestantse, opstandige heer, een ‘verdachte’ pastoor predikte wiens optreden in de Raad van Beroerte is besproken, ja dat leden van die Raad zelf in Wittem zijn geweest om zich te overtuigen van de trouw van de Wittemse leenmannen aan Spanje.

Verder vraagt door alle eeuwen en dus ook door alle hoofdstukken heen, de dorpskerk om aandacht. Deze aandacht bereikt na de Tweede Wereldoorlog – zeker landelijk – een hoogtepunt in de affaire Aad de Haas.

In het laatste, lange hoofdstuk worden tenslotte de vernieuwingen beschreven die de Franse bezetting voor Wahlwiller heeft gebracht en die uiteindelijk ook geleid hebben tot een vooruitgang die onder meer zichtbaar werd in de aanleg van de Steenweg (Rijksweg). Verder leert de lezer in dit hoofdstuk de luuj va Wilder kennen als zeer sociaal wanneer het gaat om hulp aan ontheemden of om deelname aan het verenigingsleven.

Kortom, een boek dat de ‘wording’ en de lotgevallen van het dorp Wahlwiller weer een stuk duidelijker maakt.

U kunt dit boek bestellen door het overmaken van € 16 op rekeningnummer NL63 RABO 0121 0139 87 tnv Heemkunde Wahlwiller. Vermeld u naam en adres bij de overschrijving. U krijgt het boek dan thuisbezorgd.

Het boek is verkrijgbaar bij kloosterboekwinkel Wittem, Wittemer allee 32  6286AB Wittem en kost hier € 12