Uitgave nr. 1-2004

Naamregisters: naamregister 1-2004

Inhoud jaarboek 1     (Dit boek is niet meer te koop)

De hof van Wahlwiller (Leijenhof)

Deze vermoedelijk zeer oude hoeve was als stokleen onder andere eigendom van
de – vooral in Maastricht – bekende generaal Daniël Wolff van Dopff (1650 – 1718); dé man van kasteel Neercanne. Hij heeft de Wahlwillerhof in steen laten optrekken en laten voorzien van een leien dak. Daardoor veranderde de naam van Wahlwillerhof in Leienhof. Nadat in oktober 1890 monumentenzorg drie fotoopnames had laten maken van de hoeve, brandde deze af. Ze werd nooit meer heropgebouwd.

De bevolkingsstructuur van Wahlwiller  (1797 – 1840)
In dit artikel wordt ingegaan op de in voeringen van de republikeinse kalender en de burgerlijke stand in het departement  van de Nedermaas, waartoe Wahlwiller/Wittem behoorde alsook op de vraag hoe de plaatselijke bevolking hierop reageerde. Daarna wordt de bevolkingsstructuur in genoemde periode uiteengezet en aan de hand van staafdiagrammen verduidelijkt.

Verdwenen en sterk veranderde gebouwen uit Wahlwiller
Hierin zijn foto’s afgedrukt van gebouwen die inmiddels zijn afgebroken of verbouwd