De Leijenhof

 

DE HOF VAN WAHLWILLER

leijenhof_impressie1

Naar zijn leien dakbedekking werd De Hof van Wahlwiller in de volksmond ook wel ‘Leijenhof’ genoemd. Deze hof was een stokleen van de heren van Wittem, wat betekent dat het een oorspronkelijk of  ‘principael’ leen was dat niet opgesplitst mocht worden en dus in handen moest blijven van één eigenaar.

De tot nu toe bekende oudste schriftelijke gegevens gaan terug tot de periode 1455-1464 toen jonkheer Hendrik van Brempt de hoeve met daarbij behorende tiende in leen had van de heer van Wittem. Na hem volgden tal van edellieden die als leenman de Hof van Wahlwiller hebben verheven voor het leenhof van Wittem. Onder hen is Daniel Wolff, baron Van Dopff (1650-1718) de bekendste. Hij was onder andere heer van Neercanne en bewoner van het kasteel aldaar. Vanaf 1713 was hij gouverneur van Maastricht. In 1705 verhief hij de hof in Wahlwiller. Hij slaagde erin de oorlogslasten van de Spaanse Successie-oorlog voor Wahlwiller te beperken. Om die reden schonken de inwoners hem een pad dat vanaf zijn hoeve naar de Cunibertuskerk liep. Dit pad is op de kadasterkaart van 1840 nog te zien.

danielwolffvandopff

Daniel Wolff van Dopff (1650-1718)

kadaster1840

Op de kadasterkaart van 1840 geeft de stippellijn het Van Dopff-pad aan.
Wapensteen van Daniel Wolff van Dopff die boven de ingangspoort van de Hof van Wahlwiller prijkte.

wapensteen

Van Dopffs wapensteen die boven de ingangspoort van de hoeve prijkte, is nu ingemetseld boven de ingang van kasteel Nijswiller.

Met de opkomst van de rijke burgerij in de 18de eeuw kwam ook de Hof van Wahlwiller in handen van de bourgeoisie die – net als de adellijke leenmannen – de hoeve niet bewoonde maar verpachtte. De laatste pachtersfamilie die de hof daadwerkelijk bewoond heeft, was de familie Deutz die na de brand in 1890 de kasteelhoeve van Erenstein in Kerkrade heeft betrokken.

Klik hier om het bestand over De Leijenhof te downloaden.

 

leijenhof_impressie2

Impressie binnehof.

leijenhof_impressie3

Impressie zuidkant.