2013

kroniek van Wahlwiller

 

16-01-2013

Het bestuur van de afdeling Maastricht & Heuvelland van de Koninklijke Horeca Nederland eert Erwin Lennarts met een oorkonde. Het bestuur bewondert en respecteert de inzet van Erwin voor met name de Wahlwillerwijnfeesten. Hij is een ware ambassadeur geweest van de wijn van eigen bodem.

28-01-2013

Knus en intiem noemt het Limburgs Dagblad het huiskamertheater ‘Pandora’ van Alwin den Biesen in de pastorie van Wahlwiller. Regelmatig treden hier buitenlandse folkzangers op. Gewoon leuk op een zondagmiddag met een hapje en een drankje. Met het kindertheater ‘De Appelflap’ trekt Alwin met een manshoge verrassingskoffer langs scholen en feestjes om kinderen verhalen te vertellen. Tevens heeft hij een kinderboek geschreven dat binnenkort in de regionale boekwinkels te verkrijgen is.

Jeugdprins Boy Lennarts en prinses Daphne Severijns

26-01-2013

 Het weekend van de carnavalszittingen zorgt in Wahlwiller steeds voor een spetterende jeugdzitting. Druk en gezellig is het tijdens de proclamatie van de nieuwe jeugdprins. Prins Boy Lennarts, prinses Daphne Severens en hofnar Runar Frijns zullen dit jaar de animatoren zijn van de Wilderse carnavalsjeugd.  

Vlnr: prinses Roxanne, Nika en Guido Vluggen

20-02-2013

In de regionale krant Heuvelland Actueel onder de rubriek ‘de taart van het heuvelland’ krijgt Ley Scheffers deze week de taart aangeboden. Het is een welverdiende geste voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht voor de gemeenschap van Wahlwiller. Nooit doet men tevergeefs een beroep op hem en hij slaat zelfs tijdens het vrijwilligerswerk geregeld zijn maaltijd over, aldus het artikel in de krant.  

27-02-2013

Na een slopende ziekte is vandaag Martin Kohl overleden. Martin werd op 16 januari 1946 te Wahlwiller geboren. Hij heeft zich altijd veel ingezet voor de Wahlwillerse gemeenschap en in het bijzonder de carnavalsvereniging. Vele jaren zette hij zich, als collectant in voor de hartstichting. Op 6 maart is de uitvaart en wordt hij begraven op de begraafplaats van Wahlwiller.

11-03-2013

Joepsie en de vriendschapskoffer is het eerste verhaal waarmee Alwin den Biesen debuteert als kinderboekenschrijver. Het Limburgs Dagblad heeft vandaag hierover een artikel geplaatst in de regio editie. Met zijn eigen theatertje ‘de Appelflap’, in de pastorie, leest Alwin verhalen voor aan kinderen. Dit is uiteindelijk de inspiratie geweest voor het schrijven van een heus kinderboek.

Omslag van het kinderboek van Alwin den Biesen

22-03-2013

Met het initiatief van de Stichting Wahlwiller Wijnfeesten om gratis wijnstruiken uit te delen in Wahlwiller hebben zich circa vijftig inwoners gemeld. Jos Pauly heeft de struiken meegebracht van zijn kwekerij uit Luxemburg. Iedereen krijgt één witte en één blauwe mee. Om te zorgen dat de struiken goed groeien en veel vrucht dragen is pastoor Reijnen gevraagd de struiken te zegenen.

04-05-2013

 Tijdens de dodenherdenking bij de Eyserlinde leest Dan Lumey van Wahlwiller voor de vijfentwintigste keer een gedicht voor. Teleurgesteld is Lumey dat de gemeente Gulpen-Wittem geen geld wil vrijmaken om zijn gedichten over 4 mei in boekvorm uit te geven.  Volgend jaar kan de gemeente zich revancheren als het zeventig jaar is geleden dat Zuid-Limburg werd bevrijd. Ook een prima aanleiding voor zo’n bundel, aldus Dan Lumey.

04-05-2013

 In zorgcentrum Dr. Ackenshuis te Gulpen is vandaag Clara Frijns – Frijnts overleden. Zij was de echtgenote van Sjef Frijns en exploiteerde mede het bekende familie-fruitbedrijf van Wahlwiller. Clara was op 4 oktober 1925 in Groot Welsden geboren, huwde op haar 33e met Sjef Frijns uit Wahlwiller en werd moeder van vier kinderen. De uitvaart is op vrijdag 10 mei vanuit de H. Cunibertus-kerk van Wahlwiller. Zij wordt begraven op het kerkhof aldaar. 

28-06-2013

Het Limburgs Dagblad bericht vandaag dat het akoestisch onderzoek naar de geluidsoverlast van transportbedrijf van der Heijden, dat de gemeente Gulpen-Wittem heeft laten verrichten, niet voldoet aan de eisen. Tot die conclusie komt de Raad van State. De stelling van de gemeente dat er geen geluidsoverlast is, heeft men niet genoeg onderbouwd. Op dat punt is het bestemmingsplan dan ook vernietigd.

30-06-2013

Wahlwiller 1944 is het thema van deze Wahlwillerdag. Dit heeft alles te maken met de inhoud van het Heemkunde jaarboek. De Oude Baan beleeft een heuse invasie van legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en figuranten in de passende legeruniformen.  De Heemkunde presenteert om 13.00 uur haar 10 jaarboek in gemeenschapshuis de Wilder Tref. Burgemeester Bas van den Tillaar ontvangt het eerste exemplaar en looft het werk van de Heemkunde dat weer een prachtig boekwerk heeft opgeleverd. Na de boekpresentatie verricht wethouder Piet Franssen de officiële opening van de gerenoveerde dorpskern van Wahlwiller door met een negentig jaar oude vrachtwagen van transportbedrijf Van der Heijden door een fraai gespannen lint te rijden. Daarna worden er allerlei sketches opgevoerd over de gebeurtenissen in Wahlwiller in 1944. De vele bezoekers genieten van de zogenaamde overgave van Poolse en Russische soldaten. Spectaculair is de grote stoet evacués uit Kerkrade, die gespeeld worden door een groep uit Eijsden en de leden van Vocaal Ensemble Donna Voce uit Wahlwiller. Allen fraai aangekleed in kledij uit de oorlogsjaren. Het weer is mooi en zonnig er is alom waardering voor de organisatie.

01-07-2013

Vandaag bereikt ons het droevige bericht dat Fen Hermans op 86-jarige leeftijd is gestorven. Fen was onder andere medeoprichter van de Stichting Heemkunde Wahlwiller en heeft veel betekend voor de gemeenschap van Wahlwiller. Hij was de initiatiefnemer en de drijvende kracht bij de grote kerkrestauratie in 1979/1980 waarbij de muurschilderingen van Aad de Haas in ere werden hersteld en de verbannen kruiswegstaties in de kerk zijn teruggekeerd. Op zaterdag 6 juli is de uitvaartdienst met medewerking van de Schola Cantorum Wahlwiller die de gregoriaanse gezangen zal verzorgen voor hun overleden erelid. Daarna wordt Fen bijgezet in het familiegraf op het kerkhof in Wahlwiller.

14-07-2013

Na de hoogmis van 11.00 uur is er vandaag een receptie voor pastoor Reijnen in de Wilder Tref. De pastoor viert dit jaar zijn 60-jarig professiefeest bij de Redemptoristen te Wittem. Tevens is hij 12,5 jaar pastoor van Wahlwiller, Nijswiller en Eys en viert hij deze maand zijn 80e verjaardag. Alle reden om de pastoor in het zonnetje te zetten. Vele parochianen hebben hiervan gebruik gemaakt en de pastoor gefeliciteerd.

03 en 04-08-2013

Het eerste wekend van augustus betekent in Wahlwiller ‘Luikse Markt’. Onder een stralende zon komen weer allerlei marktkooplui naar Wahlwiller voor de 48e editie van de Luikse Markt. Het is er al vroeg druk en presentator Rijkel Groenveld begint om 11.00 uur met de officiële opening. Brigitte De Deyne (Chargée de Relations internationales) spreekt namens het stadsbestuur van Luik veel waardering uit voor de organisatie en onderstreept nog eens het ereburgerschap van Luik voor de Stichting Luikse Marktfeesten Wahlwiller bij het 50-jarig jubileum in 2015. Harmonie Excelsior van Nijswiller zorgt voor de muzikale omlijsting. De vele bezoekers zijn vol lof over deze editie van de Luikse Markt en het is er beide dagen gezellig en druk.

22-08-2013 Het Limburgs Dagblad besteedt met een uitgebreid artikel aandacht aan de gastvrijheid van het Arnold Janssenklooster van Wahlwiller. Zuster Claudia Theinert vertelt over het klooster dat nu uitgegroeid is tot een bezinningscentrum. Er zijn momenteel nog 27 zusters in het klooster met ieder hun eigen taak. Het hele jaar door staat de deur open voor mensen die rust en bezinning zoeken. Eens per jaar wordt er een stilte-retraite gehouden van acht dagen. Daarnaast ook goed luisteren, wat hebben mensen nodig en hoe spelen wij daar op in. Onze missie is geslaagd als mensen bevrijd zijn en hun plaats in het leven weer kunnen vinden, aldus zuster Claudia.

07-09-2013

Vandaag wordt de zevende Quirinus-pelgrimstocht gehouden. De gevreesde hitte van de afgelopen dagen blijft weg en het is perfect wandelweer. Het aantal deelnemers is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 45 aanmeldingen voor de lange pelgrimage Rott- Wahlwiller van 30 km en 37 aanmeldingen voor de korte tocht Wahlwiller-Holset-Wahlwiller van 12 km. Bij de wegzendingviering in de kerk van Rott gaat Marina Ploemen en Michael Reimann voor en zingen we gezamenlijk ter afsluiting het Quirinuslied. De parochie van Rott heeft weer voor een voortreffelijk ontbijt gezorgd en om 9.30 uur gaan de pelgrims beginnen aan de terugweg naar Wahlwiller. Bij de eerste pauze in Lichtenbusch worden de pelgrims verrast door Monique en Frank van gasterij I gen Durp. Zij staan de pelgrims op te wachten met een grote mand met broodjes en frisdrank die gesponsord waren door Fred Baenen. Een geste die zeer gewaardeerd wordt. Bij de kleine wandeling maakt de groep een bezinningsmoment in crypte van de Benedictijnenabdij te Mamelis. Beide groepen komen samen in Holset en beginnen aan de terugweg naar Wahlwiller. In de kerk van Wahlwiller is er om 17.30 uur een afsluitingsviering die wordt voorgegaan door Brigitte Vluggen. Tijdens beide wandelingen gaat het gebed speciaal uit naar de vrede in Syrië en het Midden-Oosten. Aansluitend is er voor iedereen pelgrimssoep bij gasterij I gen Durp. Iedereen kijkt met veel voldoening terug op een zeer geslaagde pelgrimstocht.

Meer dan 90 pelgrims op weg tussen Holzet en Wahlwiller.

29-09-2013

 Een zonovergoten Wahlwiller verwelkomt vele gasten tijdens het veertiende wijnfeest. Iedereen geniet met volle teugen van de lekkere wijn, de rondleidingen in de wijngaarden en de sfeervolle muziek. Vooral het wilde zwijn aan het spit met de bijzondere saus van blauwe bessen vindt gretig aftrek. De uitzending op zaterdagavond van de WDR-televisie brengt meer Duitse gasten naar het feest dan voorheen. Hoogtepunt is natuurlijk weer de presentatie van de nieuwe wijnkoningin. In een volle feesttent wordt Christine Timmermans gehuldigd als opvolgster van Nicolle Henskens. Tijdens de afterparty bij gasterij I gen Durp is het nog gezellig tot in de late uurtjes.

Wijnkoningin 2013 Christine Timmermans

03-10-2013

 In zijn huis aan de Einderstraat is vandaag Joop Counotte gestorven. Vooral in zijn goede jaren zette Joop zich in voor diverse verenigingen zoals de oudervereniging, ponyclub, jeugdcarnaval, etc. Een drama voltrok zich toen in de zomer van 1967 zijn huis ontplofte door een gaslek en zijn zoon Johnny (3½ jaar oud) hierbij om het leven kwam. Na de uitvaartdienst van 11.00 uur wordt hij op dinsdag 8 oktober begraven op het kerkhof van Wahlwiller. Joop was op 20 februari 1938 geboren te Vaals. 

16-10-2013

Een krantenartikel in het Limburgs Dagblad vermeldt dat er door de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals kookclubs worden gevormd voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen die opgroeien in een 

gezin waarin iemand langdurig ziek is of een beperking heeft. Deze jongeren hebben behoefte aan contact met lotgenoten om ervaringen te kunnen delen. Drie gerenommeerde restaurants stellen hiervoor hun keuken beschikbaar. Onder andere in de keuken van Viva Lanterne in Wahlwiller, Lodge 7 in Vaals en kasteel Wittem kunnen deze jongeren op een ontspannende manier met elkaar in contact komen.  

31-10-2013

Vanavond is er in de Wilder Tref een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Wahlwiller over het AED-project ‘hartveilig GulpenWittem’. Tijdens deze avond is het mogelijk zich aan te melden voor de basiscursus en herhalingslessen voor het omgaan met reanimatie en de defibrillator. Er wordt voorlichting gegeven door een deskundige reanimatiedocent en er zijn demonstraties door een ambulance team. Tevens kan men de reanimatietechniek oefenen op de aanwezige poppen en de AED’s.

20-12-2013 Ondanks een nieuwe verdeling van de straat en het trottoir aan het kerkpad is er een opmerkelijk mooie kerststal gebouwd. Deze keer stond de kerststal aan de linker kant van het kerkpad en bleek de noodgedwongen verplaatsing een succes. De vele wandelaars langs de bekende ‘kripkesroute’ bewonderden en fotografeerden de kerststal. De kerststal heeft in enkele jaren zoveel bekendheid gekregen dat steeds meer bezoekers hun kerstwandeling aanpassen en Wahlwiller in hun route opnemen. 

Kerststal aan het kerkpad 2013