Uitgave nr 15 – 2020

In dit jaarboek van de Stichting Heemkunde Wahlwiller nemen de kronieken van de jaren 2017 tot en met 2019 een prominente plaats in. We vergeten immers snel en daarom is het goed dat de leden van de heemkunde de bijzondere gebeurtenissen van ons dorp vastleggen. Ze zijn in dit boek rijkelijk voorzien van foto’s.

Jan Mertens schreef twee korte artikelen, een over het ooit vermaarde restaurant D’r Bloasbalg die ontstaan blijkt te zijn uit de kantine van Camping Valencia die op de zelfde plek aan de Botterweck lag.

Het tweede artikel handelt over de familie Brouwers die na de Tweede Wereldoorlog eerst de boerderij op het Vrijthof betrok en later verhuisde naar de Capucijnenweg. Ook deze artikelen zijn voorzien van vele fraaie foto’s.

Op woensdag 16 januari 2019 hield Maurice Paulissen in het restaurant van Viva Lanterne een lezing over zijn publicaties over Kinkenwegen en kinkenvoerders. Het is nauwelijks bekend dat een van die wegen ook door Wahlwiller liep. Er blijkt namelijk een onverharde weg te zijn die – zoals de oude kadasterkaarten aangeven – Kinkerweg heet. In deze eeuw is die weg in de gemeentegids van Gulpen-Wittem plotseling veranderd in Heksenkoel, een plaatsaanduiding die voor de ‘Sjlont’, een inkeping in het landschap, aan deze weg wordt gebruikt. Louis Mulders heeft er aan de hand van het verhaal en de publicaties van Maurice een mooi verhaal van gemaakt.

De beheerders van het fotoarchief, Jan Mertens, Leo Scheffers en Boudewijn Wierts, tenslotte hebben uit het fotobestand weer interessante foto’s uit Wahlwillers verleden opgedoken.

Al met al weer genoeg informatie uit het verleden van ons kleine dorp om het huidige Wahlwiller beter te begrijpen.

U kunt het boek kopen door € 15,- over te maken op het rekeningnummer: NL63RABO0121013987 t.n.v. Heemkunde Wahlwiller. Vermeld wel u adres op de overschrijving. In Gulpen -Wittem en Vaals wordt het boek gratis bezorgd. Voor overige plaatsen moet er € 5,- verzendkosten worden betaald.