Uitgave nr. 14 – 2017

Zoals bekend, verscheen er in 2015 en 2016 twee themaboeken als jaarboek van de Stichting Heemkunde Wahlwiller. Het eerste boek werd geschreven n.a.v. het 800 -jarig bestaan van ons dorp (1215-2015) en omvat de geschiedenis van die 800 jaar. Het tweede boek werd geschreven als herinnering aan de lagere school c.q. basisschool van Wahl- en Nijswiller. Door d aard en omvang van deze boeken was er twee jaar geen plaats voor onze vaste rubriek: de kroniek van Wahlwiller. Dit verzuim wordt in dit boek goedgemaakt, we beginnen met de kronieken van 2014 t/m 2016.

Bij een aantal van de overige artikelen hebben we deze keer gebruikt gemaakt van publicaties van Leo Pierey in het blad ‘Partij-dig’ en de aantekeningen van pastoor Jongen.

De inhoud:

Kroniek 2014 t/m 2016

Kerkbestuur H. Cunibertus Wahlwiller

Rondom het verleden van de kosterij Mechelen-Wahlwiller

De klokken van onze kerktoren

Hoe was ‘t toen

Fruitveiling Zinzelbeek

Uit het fotoarchief

Het boek heeft 92 pagina’s en is volledig in kleur gedrukt, de prijs bedraagt € 10,- . Het boek is verkrijgbaar  bij de Kloosterboekhandel Wittemer Allee 32 6286 AB Wittem.

Wilt u het boek thuis bezorgd krijgen maak dan € 15,- over op het rekeningnummer: NL63RABO0121013987 t.n.v. Heemkunde Wahlwiller. Vermeld wel u adres op de overschrijving.