Jaarboek 2020

Ondanks de beperkingen door Covid-19 is de Heemkundevereniging Wahlwiller erin geslaagd om opnieuw een jaarboek uit te brengen, inmiddels het 15de in de reeks.

Het boek bevat allereerst de kronieken van Wahlwiller over de jaren 2017, 2018 en 2019. Alle relevante gebeurtenissen in ons dorp worden door Marcel Ploemen nauwgezet bijgehouden en verwerkt in een kroniek. Herinnert u zich nog het afscheid van de zusters van het Arnold Janssenklooster of de overdracht van het transportbedrijf van Van der Heijden? En, o ja, wanneer was ook alweer dat mooie Allerheiligenconcert van Vocaal Ensemble Donna Voce? Kent u ze nog, de wijnkoninginnen uit de jaren 2017 t/m 2019 die in 2020 geen opvolgster kregen in verband met corona? En, wel heel bijzonder in deze tijd: wist u dat Martijn van Helvert hier de laatste Luikse Marktfeesten heeft geopend en desondanks op een vrijwel onverkiesbare plaats op de CDA-lijst terecht is gekomen voor de verkiezingen van 2021?

Verder onderzochten Jan Mertens, Leo Scheffers en Boudewijn Wierts de geschiedenis van restaurant Infini en zijn voorgangers aan de Botterweck.

Dezelfde schrijvers noteerden ook enkele bijzonderheden over de familie Brouwers-Prevoo die enige tijd de boerderij aan het Vrijthof heeft bewoond. Oude foto’s van het Vrijthof verfraaien hun tekst.

Een bijzonder artikel wijdt Louis Mulders aan de vrijwel onbekende Kinkenwegen waarvan een gedeelte door Wahlwiller loopt. Tot voor enkele jaren heette dit tracé nog Kinkersweg. De gemeente Gulpen-Wittem heeft de naam per vergissing gewijzigd maar inmiddels beloofd de fout te herstellen.

Tot slot verzorgden Jan Mertens, Leo Scheffers en Boudewijn Wierts ook nog een aantal pagina’s met oude foto’s uit ons archief.

Kortom, alweer een boek dat het inzien en lezen meer dan waard is. De naderende feestdagen zijn daartoe bij uitstek geschikt.

In verband met corona kunt u het jaarboek nr 15 (2020) alleen bestellen door € 15,- over te maken op rekeningnummer:

NL63 RABO 0121013987 t.n.v. STG Heemkunde Wahlwiller

DENKT U ER WEL AAN OM BIJ DE BESTELLING UW NAAM EN ADRES DUIDELIJK TE VERMELDEN.

Binnen de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals zal het boek bij u thuis worden bezorgd. Daarbuiten wordt het opgestuurd waarvoor u € 5,-  extra aan verzendkosten gelieve over te maken.

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en veel lees- en kijkplezier.

Stichting Heemkunde Wahlwiller.