Geschiedenis van de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller

De rooms-katholieke kerk van de H. Cunibertus staat aan de noordkant van de oude baan bij een knooppunt van wegen.
In het jaar 1215 schonk Hendrik III, hertog van Limburg, het patronaatsrecht van de kerken van Mechelen, Wahlwiller en de hof van Mechelen aan de Johannieters.

stcunibertuskerkDe Johannieters waren aansprakelijk voor het onderhoud van het schip van de kerk, de glazen ramen, deur en zolder, het koor met zij sierraden en het hoogaltaar met toebehoren.
In 1624 is de kerk blijkens een visitatierapport van dat jaar, zo bouwvallig dat de kerk wel een schuur lijkt: geen vloer, geen glas in de vensters en inwendig volkomen desolaat. In 1635 bepaalde de rechter dat de Johannieters de noodzakelijke reparaties moesten uitvoeren. Ondanks de reparaties verkeerde de kerk begin 18de eeuw opnieuw in een bouwvallige toestand. In 1708 en de jaren daarna werden provisorische herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
In 1739 werd er onderhoud gepleegd aan het schip van de kerk dat ten laste kwam van de heer van Wittem, het onderhoud aan de toren moest de parochie zelf betalen. In 1909 werd het schip voorzien van een gewelfd plafond. In 1934 werden de zij-beuken en het voorportaal aangebouwd. De zij-beuken, opgetrokken uit natuursteen (kundersteen) hebben steunberen en spitsboogvensters. De muren van het schip bestaan tot ongeveer halverwege de vensterhoogte uit breuksteenwerk van kalksteen dat voor een deel nog middeleeuws is. Het schip bevatte oorspronkelijk ook spitsboogvensters deze zijn echter in 1909 in verband met de overwelving van het plafond die toen werd aangebracht vervangen door rondboogvensters in omlijsting van Naamse steen .
De laatste grote restauratie werd uitgevoerd in 1980, de inzet van deze restauratie was het behoud van het schilderwerk van Aad de Haas voor het nageslacht.