2014

Kroniek van Wahlwiller

12-01-2014

Ruim zeven maanden na het overlijden van zijn echtgenote hebben wij afscheid genomen van Sjef Frijns. Hij was 84 jaar. Ondanks zijn ziekte is hij toch vrij plotseling gestorven. Sjef heeft samen met zijn broer Frans met succes een fruitbedrijf geleid. Geboren en getogen in Wahlwiller, was hij steeds geïnteresseerd in alles wat er in zijn dorp gebeurde.

14, 15 en 16-02-2014

Carnavalsvereniging heeft dit weekend de aftrap gemaakt naar het komende carnavalsfeest. Na een gezellige en drukbezochte zitting werd Desirée Sintzen geproclameerd tot Prinses van de Boemelaire. Haar broer Melvin zal haar dit seizoen bijstaan als hofnar. Voor prinses Desirée is haar grote droom uitgekomen. Zij mag de Boemelaire aanvoeren in haar jubileumjaar. Ze is, naast het feit dat ze tijdens de komende carnavalsperiode als hooglustigheid vooroploopt, ook nog eens 2 X 11 jaar lid van de vereniging.

Een dag later, op zaterdag 15 februari, was de jeugdzitting die weer op bijzondere wijze werd gepresenteerd door Richard Frijns. Veel jeugdig talent passeerde de revue met aan het einde van de zitting de proclamatie van jeugdprins Runar Frijnts en prinses Dana Heuts.

15-03-2014

Het alom bekende restaurant ‘der Bloasbalg’ (later ‘Les Aromes’) gaat nu verder onder de naam ‘Infini’. Michael van Geffen en Kirsten Damoiseaux hebben ambitieus gekozen en zijn met hun restaurant Infini verhuisd van Valkenburg naar Wahlwiller. Bij de opening was onder meer Jannis Brevet van het tweesterrenrestaurant Interscaldes in Zeeland aanwezig. En ook veel Limburgse collega’s uit het Heuvelland waren van de partij. 

Vlnr: Dhr. en mevr. Waghemans (Der Bloasbalg) Kirsten Damoiseaux en Michael van Geffen.

19-03-2014

Vandaag waren de gemeenteraadsverkiezingen. Bijzonder was dat Robert Puts uit Wahlwiller bij de fractie Franssen op een verkiesbare plaats stond. Hij werd met succes gekozen tot raadslid.

De uitslag van het stembureau in de Wilder Tref was:

Lijst     Partij                           Aantal stemmen         Percentage

1          CDA                                        42                   13,50%

2          Fractie Franssen                    181                  58,20%

3          Balans Gulpen-Wittem           36                   11,58%

4          Groenlinks                              38                   12,22%

5 PvdA                                                 14                    4,50%          

Aantal kiesgerechtigden in de gemeente Gulpen-Wittem                12.241

Aantal uitgebrachte stemmen                                                             7.872

Aantal blanco en ongeldige stemmen                                                     68

Percentage opkomst                                                 64,86%          

03-04-2014

Na een slopende zieke is Lenie van Bavel in haar woning aan de Einderstraat overleden. Zij woonde met haar partner Wim Hendriks vanaf 1998 in Wahlwiller en was een drijvende kracht bij de exploitatie van de Wittemer Wijngaard.

12-04-2014

Ook de tweede editie van het Passieconcert werd een succes. Vocaal Ensemble Donna Voce en de Schola Cantorum verzorgden gezamenlijk het Passieconcert in de H. Cunibertuskerk. De liederen/gezangen die beide koren zongen, waren gekozen op basis van de rijke symboliek van de kruiswegstaties van Aad de Haas. Ruud Direcks was de verteller en lichtte de samenhang tussen zang en schilderingen toe. Het repertoire was gevarieerd en omvatte zowel gregoriaans als hedendaagse meerstemmige liederen. Als slotakkoord brachten beide koren gezamenlijk “Es wird Licht” uit “Die Schöpfung” van Haydn. De kerk was tot op de laatste zitplaats toe gevuld.

01-05-2014

Het cultuurmagazine ‘Savoir Vivre aux Chateaux’ publiceerde in haar lente & zomernummer 2014 een uitgebreid artikel met prachtige foto’s over de kerk van Wahlwiller. De titel van het artikel is ‘De dubbele lijdensweg in Wahlwiller’.

30-05-2014

Het Limburgs Dagblad vermeldde dat de Wahlwillerdag ter ziele is. Het evenement dat in 2004 voor het eerst werd gehouden gaat niet door omdat de organisatie met een te kort aan vrijwilligers kampt. Wahlwiller is een klein dorp waar veel wordt georganiseerd. Iedereen vist in dezelfde vijver van vrijwilligers, aldus het Limburgs Dagblad.

01-06-2014

De Stichting Heemkunde Wahlwiller presenteerde haar elfde jaarboek. Tijdens een drukke presentatie in gemeenschapshuis de Wilder Tref vertelde Jos Weijkamp op bijzondere wijze over de inhoud van het jaarboek. Mevrouw Hermans (weduwe van Fen Hermans) kreeg het eerste exemplaar aangeboden door de voorzitter van de Heemkunde.

01-06-2014

Op de voorpagina van het Zondagsnieuws stond vandaag een grote foto van de geplaatste AED (automatische externe defibrillator) op het kerkhof aan de noordkant van de kerk. Dit is wel een zeer opmerkelijke plaats voor een dergelijk apparaat. We nemen desondanks aan dat ook in Wahlwiller een AED wordt ingezet voor de daarvoor bestemde en vertrouwde doelgroep……, aldus het Zondagsnieuws.

( Foto: Gert Lammer) 

29-06-2014                              

Kermis in Wahlwiller en dat betekent dat al vroeg de drumband de ‘Reveilleurs’ door het dorp trok en het feest inluidde. Omdat er bij de zusters van het Arnold Janssenklooster professiefeest was kon men daar niet terecht voor de traditionele feestmis in de voortuin en werd de viering in de parochiekerk gehouden. Vandaaruit trok de processie door het dorp. Na een druilerig begin in de vroege morgen werd het weer steeds beter en steeg de temperatuur naar 20 graden tijdens de processie. Het fraai versierde dorp gaf een bijzonder feestelijke indruk gecompleteerd door de schoten van de kamers bij de rustaltaren. Het was weer een geslaagde en indrukwekkende processie.

19-07-2014

‘Kunstkerkje wordt museum’, staat boven een fraai artikel in het Limburgs Dagblad over de schilderingen in de kerk van Wahlwiller. Naar aanleiding van een bijdrage van € 15.000 van de provincie aan de restauratie van het interieur in de kerk werd de belangstelling van de krant gewekt. Ruud Direcks, vicevoorzitter van het kerkbestuur, legt in het artikel uit waarom deze restauratie noodzakelijk is en het cultureel historisch belang van het totaalkunstwerk van Aad de Haas in de kerk. Door het teruglopend kerkbezoek zullen wij in de toekomst gedwongen worden de nadruk te leggen op het bijzondere kunstwerk, aldus Ruud Direcks.

22-07-2014

Heemkundeverenigingen herdenken ‘Klap van Wittem’. Zeventig jaar geleden hielden Duitsers bij Wahlwiller drie verzetsmensen aan en later op die dag zouden nog zeven arrestaties volgen. Op één dag verloor de onderduikersorganisatie in Zuid-Limburg 10 man. Slechts drie overleefden de oorlog (zie jaarboek nr. 10 Heemkunde Wahlwiller). Luc Wolters van de heemkunde van Simpelveld nam het initiatief tot deze herdenking. Een vijftigtal mensen waren present aan het wegkruis bij het Arnold Janssenklooster aan de Capucijnenweg.

Wethouder Phillip Lahaye, Luc Wolters en pater Henk Erinkveld (vlnr) gaan voor in de her-
denking van de Klap van Wittem. (Foto: Jan Mertens)

02 en 03-08-2014

Een zonovergoten Wahlwiller beleeft dit weekend de 49e editie van de Luikse Marktfeesten. Naast het vaste marktgebeuren zijn er ook toeristische infostands van het mijncomplex van Blegny, de Féderation du Tourisme van de Provincie Luik en speciale streekproducten uit de Waalse regio. Ook de goede doelen en culturele stands waren weer prominent aanwezig. Presentator Rijkel Groenveld herdacht tijdens de openingsceremonie de schrijver Jan Willem van Besouw die op 29 maart 2014 is overleden. Hij was vanaf het prille begin betrokken bij de Luikse Markt van Wahlwiller. Tevens werd er een minuut stilte gehouden voor alle mensen die omkwamen bij de vliegtuigramp in de Oekraïne De opening werd verricht door Bernard Piette, Honorair Consul-Generaal der Nederlanden voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg. 

Foto: website LMF

18-08-2014

Onder de rubriek ‘Erfgoed’ staat vandaag een artikel in het Limburgs Dagblad over de subsidie die de Stichting Heemkunde Wahlwiller van de gemeente heeft ontvangen om een informatiebord te ontwerpen en te plaatsen van de verdwenen Leijenhof aan de Bornbergerweg te Wahlwiller. Dit past geheel in het beleid van de gemeente om het cultureel erfgoed weer onder de belangstelling te brengen. De hoeve was eeuwenlang een van de belangrijkste boerderijen in de heerlijkheid Wittem en is altijd eigendom geweest van adellijke families.

21-09-2014

De Culinaire Culturele Cunibertus Dag, die vandaag plaatsvindt, is ook de officiële start van de restauratie aan het interieur in de kerk. Deze dag is door het comité van aanbeveling opgezet om relaties een kans te bieden, via een bijdrage aan de kerk, een culinaire culturele dag te beleven. Tevens wordt door burgemeester Van den Tillaar en pastoor Reijnen het projectiebord onthuld. De vele inschrijvingen voor deze dag laten zien dat het belang van het onderhoud van de kerk en met name het schilderwerk van Aad de Haas bij een breed publiek gedragen wordt.

24-09-2014

Het Limburgs Dagblad besteedt uitgebreid aandacht aan het boek dat zorgcentrum Langendael uit Vaals heeft uitgegeven over de persoonlijke herinneringen van bewoners over de bevrijding in 1944 in onze regio. Een van de auteurs van het boek is Hub Franssen van de Heemkunde van Wahlwiller. Uiteindelijk hebben vierentwintig bewoners van Langendael hun verhaal verteld waarbij soms nog de emoties hoog op liepen. Het boek was na enkele dagen al uitverkocht en via inschrijving is er een tweede druk gerealiseerd. Tevens hebben de Heemkundeverenigingen van het Heuvelland samen voor een expositie met foto’s, voertuigen en voorwerpen gezorgd in de verzorgingstehuizen van Vaals en Gulpen.

28-09-2014

De Stichting Wahlwiller Wijnfeesten viert vandaag het derde lustrum van het wijnfeest. Onder een stralende zon met zomerse temperaturen is het druk op de wijnberg waar vele bezoekers kunnen genieten van heerlijke wijnen en goede muziek. Het hoogtepunt is het uitroepen van de wijnkoningin, dit jaar is dat Heike Conrad. Blaaskapel Second Generation en het Mechels Vocaal Ensemble verrasten de bezoekers met hun optreden door bekende meezingers en diverse wijnliederen ten gehore te brengen zodat de stemming weer optimaal was.

Wijnkoningin Heike Conrad (links) met beschermvrouwe mevrouw Schepel .

02-10-2014

Op uitnodiging van de gemeente Gulpen-Wittem brengt vandaag de nieuwe gedeputeerde, de heer Ger Koopmans, een kennismakingsbezoek aan Wahlwiller en wordt rondgeleid in de kerk. De gedeputeerde roemde het werk van het kerkbestuur en vooral de gidsen die het hele jaar de vele bezoekers uitleg geven over dit bijzondere kunstwerk. Hij vindt dit kerkje en het schilderwerk van Aad de Haas van onschatbare kunst- en cultuurhistorische waarde. Daarom heeft de provincie ook een aanzienlijk bedrag toegezegd voor de restauratie aan het interieur.

12-10-2014

Feest bij de zusters van het Arnold Janssenklooster. 125 jaar congregatie wordt vandaag gevierd samen met de parochiegemeenschap van Wahlwiller. Pastoor Reijnen gaat voor in de feestelijke eucharistieviering en wordt geassisteerd door de koren van Wahlwiller, Vocaal Ensemble Donna Voce en de Schola Cantorum. Na de viering is er voor iedereen een gezellige lunch en wordt een film vertoond over 125 jaar missiezusters dienaressen van de Heilige Geest. Een feestelijke dag die nog maar eens benadrukt dat het klooster en de parochie Wahlwiller zeer nauw met elkaar verbonden zijn.

09-11-2014

Het kerkbestuur van Wahlwiller is bijzonder trots op de vele vrijwilligers die de parochie en het gemeenschapsleven steeds weer nieuwe impulsen geven. Dit was de aanleiding voor het kerkbestuur om Patrick Souren de opdracht te geven om een speciale Cunibertusspeld te ontwerpen voor parochianen met bijzondere verdiensten. Dit heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp in brons in de vorm van de kerk met attributen van onze patroonheilige Cunibertus, afgewerkt met zilver en goud. De eerste Cunibertusspeld is vandaag, tijdens de vrijwilligersmiddag, uitgereikt aan de heer Fred Baenen. Zijn verdiensten voor Wahlwiller en in het bijzonder zijn inzet, samen met het comité van aanbeveling, voor de restauratie van het interieur van de kerk is uitzonderlijk te noemen. Fred Baenen wist op korte tijd vele bedrijven en fondsen te interesseren voor de restauratie van het interieur met de unieke schilderingen en kruiswegstaties van Aad de Haas en stelde hierdoor de financiën veilig. Tevens is hij adviseur van het kerkbestuur en nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van de omvangrijke restauratie.     

Cunibertusspeld ontworpen en vervaardigd door Partick Souren.
( Foto: M. Ploemen)
 

22-11-2014

In de stralende zon en onder grote belangstelling is vandaag het informatiebord van de Leijenhof onthuld aan de Bornbergerweg te Wahlwiller. Het informatiebord bevat onder andere de oude foto’s die gemaakt zijn door Monumentenzorg in 1890, drie dagen voor de grote brand, die de markante hoeve verwoestte. Veel lof is er voor Alan Frijns (creatief directeur van Dimensional 3D Visuals) die het bord heeft ontworpen en aan de hand van de kadastergegevens zeer realistische 3D beelden heeft toegevoegd. Tijdens de officiële onthulling verwijderden de wethouders, de heer P. Franssen en de heer P. Laheij, de Limburgse vlag van het bord. De realistische weergave van de hoeve en de duidelijke informatie op het bord zijn een aanwinst voor de toerist en wandelaar, aldus de wethouders. Een geweldig idee vonden de wethouders de extra service voor de bezoeker. Degene die meer wil weten over deze markante hoeve kan met zijn smartphone de QR-code scannen en alle informatie krijgen via de website van de Heemkunde Wahlwiller. Wethouder Franssen was zo erg onder de indruk dat hij spontaan beloofde een zitbank te willen plaatsen naast het bord. Alle bezoekers worden door de Heemkunde uitgenodigd voor een kop koffie met vlaai in restaurant ’t Klauwes waar nog even gezellig werd nagepraat over de rijke historie van onze streek.

Sjaak Linck (geheel links). Bij het bord de wethouders Piet Franssen (links) en Philip Laheij .
(Foto: Pepijn Mertens)
 
Foto:  Apple Maps. Duidelijk zichtbaar zijn de contouren van de fundamenten van de hoeve
Leijenhof. (Met dank aan John Bergman)

10-12-2014 – 24-12-2014

Met dank aan de vrijwilligers die ieder jaar een geweldige kerststal opzetten aan de voet van het kerkpad. Vele wandelaars en deelnemers aan de kripkesroute genieten van dit uitzonderlijk levensgrote kersttafereel in ons dorp. Bijzonder was dit jaar dat alle bezoekers van de nachtmis zich verzamelden rond de kerststal en dat Vocaal Ensemble Donna Voce o.l.v Hans Geerkens er de bekende hymne Stille Nacht Heilige Nacht ten gehore bracht.