2009

Kroniek van Wahlwiller 2009

01-01-2009
Vanaf vandaag is er een vaste hulp voor pastoor Reijnen in de parochies Wahlwiller, Nijswiller en Eys. Wij heten welkom, monseigneur A. Franssen.Andreas Gerardus Maria Franssen werd op 2 april 1940 in Gulpen geboren. Op 3 april 1965 werd hij priester gewijd. Vervolgens was hij kapelaan van de H. Martinusparochie in Beek en vanaf november 1971 kapelaan van de H. Lambertusparochie in Kerkrade. Vanaf augustus 1978 was hij pastoor van de parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Terwinselen (Kerkrade). In september 1986 volgde zijn benoeming tot conrector van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Dit bleef hij tot hij in april 2000 pastoor werd van de St. Martinusparochie in Venlo en deken van het dekenaat Venlo-Tegelen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-13.png
Pastoor Franssen is op paaszondag 8 april 2007 benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid de Paus. De benoeming geldt als een kerkelijke onderscheiding voor priesters die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt. Deken Franssen mag zich vanaf deze dag ‘monseigneur’ noemen.

26-01-2009
In de Wilder Tref vindt een kerngesprek plaats met de inwoners van Wahlwiller georganiseerd door de gemeente Gulpen-Wittem. Enkele ambtenaren van de gemeente en wethouder Jan Bormans zijn aanwezig om te praten over de woningbouw, de voorzieningen en de leefbaarheid in Wahlwiller. Iedereen was uitgenodigd. Er zijn 14 inwoners van Wahlwiller aanwezig.

07-02-2009
Tijdens de carnavalszitting wordt Hans Severijns uitgeroepen tot prins van de Boemelaire. Zijn echtgenote Miranda zal Hans II als prinses ter zijde staan.

08-02-2009
De kinderzitting van de carnaval is wederom een succes.
Luc Pieters wordt uitgeroepen tot jeugdprins en wordt ter zijde gestaan door zijn broer hofnar Roger.

21-02-2009
Bij de sleuteloverdracht en het startsein van de carnaval, heeft de gemeente Gulpen-Wittem de Orde van de Kiebeukel dit jaar toegekend aan Jos Weykamp. Jos is sinds 1983 lid van de Boemelaire Wahlwiller en de laatste 20 jaar is hij preses bij de carnavalsvereniging. Tevens is hij erg actief bij tal van andere activiteiten in Wahlwiller.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-14.png

21-02-2009
33 jaar jeugdcarnaval in Wahlwiller wordt herdacht met een drukke receptie in gemeenschapshuis Wilder Tref en een gezellige feestavond.

10-04-2009
Tijdens een speciale kruiswegmeditatie m.m.w. van de Schola Cantorum werd herdacht dat 60 jaar geleden Aad de Haas de verbannen kruiswegstaties uit de kerk heeft gedragen. Televisiezender L1 zond om 21.00, 22.00 en 23.00 uur de NCRV documentaire over Aad de Haas en de kerk van Wahlwiller uit.

24-04-2009
Presentatie van het Hertoglimburgpad. Het 140 km lange pad loopt van Rolduc naar Limbourg-sur-Vesdre en is uitgezet door de stichting Vrinden St. Catharinagilde van Kerkrade. Een van de etappes loopt door Wahlwiller Mechelen en Epen. Het rondje is een eerbetoon. Deze drie dorpen zijn de enigste dorpen die ooit bij het oude Hertogdom Limburg hebben behoord. De drie dorpen zijn het oer Limburg en daarmee de baarmoeder van onze provincie, aldus het Limburgs Dagblad van 24 april 2009.

01-06-2009
Onder een stralende zon ontvangen 9 kinderen uit Wahlwiller hun eerste H. Communie. Alsof de goede oude tijd herleeft. Vroeger was dit aantal niet bijzonder maar anno 2009 is dit voor een dorp met ±450 inwoners ongekend hoog.

07-06-2009
De 6e Wahlwillerdag werd, ondanks het slechte weer, weer een succes.
Jos Weijkamp presenteert het 6e jaarboek van de Stichting Heemkunde Wahlwiller en Rijkel Groenveld krijgt het eerste exemplaar overhandigd.
De organisatie heeft voor de eerste keer een stukje Oude Baan verkeersvrij gemaakt zodat de markt rond eetcafé De Verwondering was geconcentreerd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-15.png
Van de rondleidingen bij het carrosseriebouwbedrijf van Pascal Frankort zijn veel bezoekers erg onder de indruk. Iedere bezoeker wordt getrakteerd op een drankje omdat Pascal 15 jaar het bedrijf in Wahlwiller exploiteert.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-16.png
Tevens wordt het straatnaambord van de nieuwe wijk ‘Leijenhof’ onthuld door wethouder Ruud Verhoeven. Van de Heemkunde krijgt iedere nieuwe bewoner een boekje met de historische beschrijving van de Hof van Wahlwiller ofwel de Leijenhof zoals deze in de volksmond werd genoemd. Het boekje is een kopie van het artikel van Hub Franssen zoals dit in het eerste jaarboek van 2004 van de Heemkunde is opgenomen.
Jo Heuts wint voor de derde keer op rij het jeu de boules toernooi dat op zaterdag 6 juni had plaatsgevonden op de jeu de boulesbaan aan de Wildertref.

21-06-2009
Het is de derde zondag na Pinksteren en dat betekend dat er kermis is in Wahlwiller. Het weer is erg onstabiel en de temperatuur relatief koud (15°C).
De feestmis is in de kapel van het Arnold Janssenklooster en wordt wederom verzorgd door de Schola Cantorum en V.E. Donna Voce. De processie verloopt regenachtig maar de route kan helemaal worden voltooid. De inwoners van Wahlwiller hebben, na het reveille van de gelegenheidsdrumband, de straten prachtig versierd met vlaggen en bloementapijten. De deelnemers aan de processie zijn talrijk waaronder veel kinderen. Na het zingen van het ‘Te Deum’ ter afsluiting in de kerk speelt Harmonie Exelsior het Wilhelmus en een ‘lang zal hij leven’ voor Marcel Ploemen die op 30 april j.l. een onderscheiding had ontvangen en lid werd in de Orde van Oranje Nassau.

 

10-07-2009
Viva Lanterne is de naam van het restaurant dat vandaag de deuren opent in de voormalige hoeve Lanterne. In de fraai verbouwde noord-vleugel van het complex is het restaurant gevestigd en enkele appartementen.
In de west-vleugel bevind zich o.a. de keuken met daarbij een winkeltje waar de inwoners van Wahlwiller verse broodjes en een beperkt aanbod aan boodschappen kunnen kopen. Een ware aanwinst voor het dorp en omgeving!

02/03-08-2009
Onder een stralende zon en met veel belangstelling presenteert Rijkel Groenveld de opening van de 47e Luikse Markt Feesten. Aanwezig waren o.a. het college van de gemeente Gulpen-Wittem, de wethouder van cultuur van de stad Luik, Jean-Pierre Hupkens en kanunnik Bodson, pastoor van de Saint Barthélémykerk te Luik. Harmonie Excelsior van Nijswiller zorgde voor de muzikale omlijsting.
Op zondag 3 augustus regende het waardoor de belangstelling enigszins tegenviel. Ondanks het tegenvallende weer was het een geslaagde Luikse markt.

05-09-2009
Voor de derde keer wordt de Quirinus-pelgrimstocht van het Eifelplaatsje Rott naar Wahlwiller georganiseerd. 30 personen lopen de 30 km lange tocht en 12 mensen de korte versie van Wahlwiller naar Holset en terug. Tijdens de wegzendingdienst, in het kerkje van Rott, wordt door het kerkbestuur van Wahlwiller een pelgrimskaars aangeboden voor de parochie van Rott.

07-09-2007
De Heemkunde vergaderd vandaag voor de eerste keer in het restaurantgedeelte van Viva Lanterne. Dit zal in de toekomst de vaste vergaderplek zijn van de Stichting Heemkunde Wahlwiller. Met de voltooiing van het restaurant en wetende dat de Heemkunde van Wahlwiller opzoek is naar een permanent onderkomen, heeft de eigenaresse van Viva Lanterne de Heemkunde een ruimte aangeboden in het complex. Hierdoor zal ook het compleet archief van de heemkunde t.z.t. in de hoeve worden ondergebracht.

10-09-2009
In de gehele gemeente Gulpen-Wittem worden nieuwe plaatsnaamborden geplaatst. De zogenaamde bebouwdekomportalen zijn ook voorzien van de dialectnaam van het betreffende dorp om de Limburgse cultuur in het algemeen en de dialecten in het bijzonder in stand te houden. Tevens is er de mogelijkheid een eigen identiteitsnaam in het portaal op te nemen. De karakteristieke eigenschappen van het dorp blijven hierdoor duidelijk en de verschillen tussen de kernen behouden. Op het bord van Wahlwiller staat de dialectnaam “Wilder” en als identiteitsnaam Wijndorp. Als men de betreffende kern uitrijdt leest men ‘Adieë’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-17.png

26-09-2009
In het kader van de kunstdagen Wittem geeft ‘Der Madrigalchor’ uit Aken onder leiding van Hans Leenders een bijzonder concert in de kerk van Wahlwiller. Onder de titel “een reis door de tijd” worden koorwerken ten gehore gebracht door de eeuwen heen, van de Italiaanse renaissance tot heden. Soliste was de bekende sopraan Eun Mi An.

27-09-2009
Onder een stralende zon en zomerse temperatuur wordt het 10e wijnfeest een geweldig succes. De nieuwe wijnkoningin Sonja Paffen is het stralend middelpunt van de feest. Burgemeester Bas van den Tillaar presenteert een concept van het informatiebord dat op de parkeerplaats in Wahlwiller zal worden geplaatst.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-18.png

September 2009

Voor de politiehondenvereniging “Geduld Overwint” van Wahlwiller wordt in deze maand een nieuw onderkomen op een nieuwe locatie in orde gemaakt.
De vereniging verhuisd van de locatie achter de Leienhof naar de Trambaan tussen Wahl en Nijswiller.

 

17-10-2009
Politiehondenvereniging “Geduld Overwint” viert het 50 jarig jubileum in de Wilder Tref. Er worden 5 jubilarissen gehuldigd waaronder 2 oprichters van de vereniging die vanaf 19-07-1959 actief zijn. Jack Thewissen en Piet Maassen zijn 50 jaar lid. Otto Frijns en Johan Gusting 40 jaar en Leo Douven 25 jaar lid.

22-10-2009
Er is een parochieavond georganiseerd naar aanleiding van de enquête die in 2008 op initiatief van het kerkbestuur onder de inwoners van Wahlwiller is gehouden. De resultaten van de enquête worden toegelicht waarna men discussieerde over enkele punten die het kerkbestuur in het beleidsplan wil verwerken. De opkomst was met 20 personen (incl. kerkbestuur) erg matig.

10-11-2009
Het Wahlwiller Wijnfeest is genomineerd voor de jaarlijkse Uitstralingsprijs van de gemeente Gulpen-Wittem. De prijs wordt toegekend aan een persoon, vereniging, stichting of bedrijf die/dat het afgelopen jaar een bijzondere prestatie en daardoor een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente Gulpen-Wittem. Naast het Wahlwiller Wijnfeest zijn ook de vrijwilligers van het Hospice in Mechelen en de Kunstdagen Wittem genomineerd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2010 van de gemeente wordt bekendgemaakt wie de uiteindelijke winnaar is.

14-11-2009
De Stichting Heemkunde Wahlwiller heeft kerstkaarten laten vervaardigen van historische winterfoto’s van Wahlwiller. De kaarten worden deur aan deur aangeboden in pakketjes van 6 kaarten voor € 5,-. Het wordt een onverwacht succes. Aan bijna ieder adres in Wahlwiller worden een of meerdere pakketjes verkocht .

28-11-2009
De koren Schola Cantorum en Vocaal Ensemble Donna Voce vieren vanavond het Ceciliafeest. Traditioneel wordt om 19.30 uur begonnen met een gebedsdienst waarin Marina Ploemen en Laurian Hekkenberg voorgingen. Het wordt een geweldig feest in eetcafé de Verwondering met vele ludieke optredens uit de eigen gelederen en een heerlijk koud buffet.

02-12-2009
Vocaal Ensemble Donna Voce schittert tijdens Scala di Cecilia in de schouwburg van Heerlen. De theaterschouw die de geschiedenis verteld van 175 jaar harmonie St. Cecilia van Mechelen wordt een groot succes. Tevens werken hieraan mee: harmonie St Cecilia, mannenkoor Lauwerkrans en mannenkoor Mechels Vocaal Ensemble. Solist waren: John Bröcheler en Renate Rothbauer. Pianiste was Augustine Boshouwers. De verteller was, oud voorzitter van de harmonie, Lei Koonen.

19-12-2009
Onder extreem koud weer (-12° C) is er kerstmarkt in Wahlwiller. Het stuk Oude Baan vanaf het kerkpad tot aan de Kennedystraat is afgezet en er worden tenten en kraampjes geplaatst. De carnavalsvereniging zorgt weer voor een geweldige kerststal die tot na Nieuwjaar aan de kerk blijft staan. De bezoekers die de kou trotseerden, genoten van de gezellige kerstsfeer. De Heavy Brass Quartet uit Mechelen (koperblazers) en dhr Leurs uit Euverem (draaiorgel) zorgden voor de muzikale omlijsting.

19-12-2009
Tijdens het druk bezochte kerstconcert om 17.30 uur in de kerk van Wahlwiller brengt Donna Voce, onder leiding van dirigente Renate Rothbauer, een keur aan kerstliederen ten gehore, waarvan enkele begeleid worden door pianiste Mariëlle Frijns. Bijzonder is de invulling van de Schola Cantorum, onder leiding van Franco Ackermans. De Schola zingt o.a. het eerste en daarbij oudste kerstlied geschreven door de priester Ambrosius (A.D. 430). Koperensemble Heavy Brass Quartet uit Mechelen musiceert op voortreffelijke wijze en maakt de kerstsfeer compleet. Het kerstgedicht in Limburgs dialect, prachtig voorgedragen door Toos Spaubeek besluit dit unieke concert. Tot in de late uurtjes geniet men nog na op de kerstmarkt en in eetcafé de Verwondering.