De Stichting Heemkunde Wahlwiller stopt per 1 Januari 2024 met haar activiteiten.

Het mailadres Info@heemkundewahlwiller.nl wordt tot 1 januari2024 gelezen