Home

 Jaarboek 2017

Onder grote belangstelling werd op zondag 19 november het veertiende jaarboek van onze stichting gepresenteerd. Het eerste boek werd uitgereikt aan de burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem, mevrouw Nicole Ramaekers-Rutjens.

De afgelopen twee jaar hebben wij een themanummer als jaarboek uitgegeven. In 2015 was dat het overzichtswerk van 800 jaar Wahlwiller (naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van ons dorp) en in 2016  St. Jozefschool in flarden van Wahl- en Nijswiller (naar aanleiding van de opheffing van de basisschool van Wahlwiller/Nijswiller per 1 augustus 2016).

Door deze themanummers hebt u twee jaar de kroniek van Wahlwiller moeten missen. Dat verzuim wordt ruimschoots ingehaald in het nieuwe jaarboek. Hierin treft u de kronieken van 2014 t/m 2016 aan.

Bij de overige artikelen is deze keer gebruik gemaakt van eerdere publicaties van o.a. Leo Pierey en pastoor Jongen. Zij handelen over de kerkbesturen van Wahlwiller, de kosterij van Wahlwiller/Mechelen, de klokken in onze kerktoren, de Veiling Zinzelbeek en de oude tramlijn van Maastricht naar Aken. Verder worden ook weer een aantal interessante foto’s uit ons fotoarchief prijsgegeven.

Wilt u dit boek ontvangen maak dan € 14,- over het bankrekening nummer NL63 RABO 0121013987 t.n.v. Stichting Heemkunde Wahlwiller.  Wilt u het boek thuis ontvangen maakt dan € 18,50 over op  het bankrekening nummer NL63 RABO 0121013987 t.n.v. Stichting Heemkunde Wahlwiller, vermeld wel u naam en adres op de overschrijving. In de gemeente Gulpen-Wittem brengen we de  boeken gratis aan huis, maak dan € 14 over op bovengenoemde rekening. Het boek is ook verkrijgbaar in de kloosterboekhandel in Wittem.