Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Centraal Zuid-Limburg draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom biedt de Rabobank ook dit jaar weer de mogelijkheid om een donatie te verdienen middels de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank stelt hiervoor een bedrag van € 200.000 ter beschikking. Aan de hand van het aantal stemmen dat een vereniging krijgt, wordt de hoogte van de donatie bepaald. Dus hoe meer stemmen Heemkunde Wahlwiller krijgt, hoe hoger de donatie zal worden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Om mee te kunnen stemmen, moet je lid zijn van de Rabobank. Hier zijn verder geen kosten of verplichtingen aan verbonden. LET OP: Als rekeninghouder ben je niet automatisch lid van de Rabobank. Als rekeninghouder kun je als volgt lid worden.

Lid worden

Je kunt lid worden door in te loggen op www.rabobank.nl Beneden aan de pagina bij Rabobank naar ‘leden’ gaan. Vervolgens klikken op ‘word lid van de Rabobank’. Het mailadres invullen en verzenden. Je kunt hiervoor ook bij de Rabobank in je buurt terecht. Als lid van de Rabobank krijg je vier keer per jaar een ledenblad.

Stemmen

Een lid ontvangt vijf stemmen die mogen worden uitgebracht op de verenigingen die zich hebben aangemeld voor de Clubkas Campagne. Je mag maximaal twee stemmen aan de zelfde vereniging geven. Je kunt in de maand mei je stemmen uitbrengen.

Het bestuur doet een beroep op iedereen die bij de Rabobank bankiert om mee te doen aan deze actie en lid te worden van de Rabobank. Dus ook vrienden, familie, kennissen en iedereen die ons een warm hart toe draagt wordt gevraagd één of meerdere stemmen uit te brengen.

Rabobank leden krijgen rond 10 mei per post een stemcode. De stemperiode is van 08 t/m 23 mei 2018.

Er zijn meerdere verenigingen uit Wahlwiller die aan deze actie meedoen.   O.a. de Zonnebloem en de zangkoren.

Namens de leden en het bestuur van de stichting Heemkunde Wahlwiller alvast bedankt voor de medewerking.